English  | ی | |

ј ی

  ѐی    |   ѐی ی    |     یی ی    |       |        |   ی ی  |    ی ی

 

KISHTPC.COM IRAN AIR SHOW KISH CARPET IRAN IMEX


ј ی
ی : شرکت خدمات نفت و گاز مهران المنصوری

 


ј ی ی΍ ј
  
شرکت خدمات نفت و گاز مهران المنصوری :

اکتشاف و استخراجح فیلد گاز طبیعی و نفت ی:
پایانه ورودی ، روبروی AGIP شماره 238 ، јی :
 - :
:
 - ی :
0218701717-8554819 :
0218720320 ǘ :
ی :
www.mehranservices.com ی یی :

 

  ی

یԐ ی  

یԐ یی ی

ی ی ی یԡ ی ی ی ی

  www.kishtpc.com

ی ی یی یی ی .

 

www.kishCarpet.com

یԐ یی 2005 ی یԐ ی ی یی ی

 

 

www.Iran-Airshow.com


 

 

  Kish Trade Promotion Center  2004